Erling Jensen, 1.11.919-4.10.2000, dansk politiker. Erling Jensen blev student i 1946 og cand.jur. i 1956. Han var forretningsfører for Det Kooperative Fællesforbund 1957-60, forstander for Esbjerg Højskole 1960-67 og forstander for LO-skolen i Helsingør 1967-71. Jensen var tillige formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1967-71, beklædte herefter flere ministerposter i de socialdemokratiske regeringer og var MF 1973-87; han var handelsminister 1971-73 og 1975-76, arbejdsminister 1976-77, justitsminister 1977-78, socialminister 1978-79 og industriminister 1979-82.