Erling Eidem, 1880-1972, svensk teolog; professor i nytestamentlig eksegese i Lund 1928-31, ærkebiskop 1931-50 i Uppsala. Foruden sit virke i den svenske kirke var han praktisk engageret i økumenisk, dvs. fælleskirkeligt arbejde i Kirkernes Verdensråd. Blandt hans bøger kan nævnes Den lidande Guden (1921) og Det kristna livet enligt Paulus (1927).