Eriksgata, (sv., af Erik 'enehersker' og gata i bet. 'færd, vej'), rundrejse, der blev foretaget til de vigtigste landskaber af konger i Sverige efter deres kroning. Ifølge landskabslovene skulle den nyvalgte konge gennemrejse landet ad en nærmere bestemt vej, gata. Kongen besøgte tingsteder og andre centrale lokaliteter for at love folket fred og sværge at holde loven. Ifølge kongebalken (om forholdet mellem konge og folk) i Landsloven fra ca. 1350 skulle alle landskabers lovkyndige, lagmænd, vælge konge og følge ham på vej. Det må formodes, at kongen også red Eriksgata i Finland. I nyere og moderne tid har flere monarker genoptaget middelalderens tradition med en Eriksgata rundt i riget.