Erik Waller var en svensk læge og bogsamler; han skabte et enestående medicinalhistorisk bibliotek på ca. 20.000 bind, som han i 1950 skænkede til Uppsala universitetsbibliotek.