Erik Skyum-Nielsen, f. 1952, dansk litteraturkritiker, mag.art. i nordisk litteratur 1974, derpå universitetsansættelser i København og Reykjavík og forskningsbibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek. Lektor ved Københavns Universitet fra 2003. Som kritiker ved Information fra 1978 samt i tidsskrifter og udgivelser har Skyum-Nielsen især taget sig af moderne dansk lyrik og prosa, men har også udbredt kendskabet til ny islandsk litteratur og udenlandske klassikere. Blandt hans bøger er Modsprogets proces (1982).