Erik Puke, egl. Erik Nilsson Puke, d. 1437, svensk rigsråd. Puke var en af de drivende kræfter i Engelbrektopstanden 1434 mod Erik 7. af Pommern (se Engelbrekt Engelbrektsson) og sikrede oprørernes magt i Norrland, ligesom han deltog i de svenske rigsmøder. Efter Engelbrekts død i 1436 fortsatte Puke opstanden, nu rettet mod marsken Karl Knutsson Bonde, som, måske ved brudt tilsagn om frit lejde, tog ham til fange, dømte ham til døden og lod ham henrette.