Erik Nielsen Gyldenstierne, d. 1454, dansk hofmester og rigsråd. Erik Nielsen Gyldenstierne nævnes som ridder i 1400 og optræder få år efter som medlem af rigsrådet, som han blev en af de ledende skikkelser i. Gennem tre årtier spillede han en central rolle i de danske bestræbelser på at få herredømmet over Sønderjylland, og i 1430'erne blev han også dybt involveret i Erik 7. af Pommerns svenske politik. Da kongen søgte at sikre hertug Bugislav 9. af Pommern-Wolgast som dansk tronfølger, blev Gyldenstierne imidlertid hans modstander. Han må anses for en af lederne i den koalition af især jyske stormænd, der 1438-39 indkaldte Christoffer (3.) af Bayern og opsagde Erik deres troskab. Efter tronskiftet blev Gyldenstierne hofmester. Han ejede de jyske hovedgårde Tim og Demstrup.