Erik Lindberg, 1873-1966, svensk medaljør og billedhugger. Studier i Paris 1899-1902 fik betydning for hans afklarede, realistiske udtryksform, og her udførte han et af sine kendteste værker, nobelpris-medaljerne (1902). Som gravør ved Kungliga Mynt- och justeringsverket 1916-44 udformede han mønter og næsten 500 medaljer, der afspejler den officielle svenske repræsentative kultur i første halvdel af 1900-t.