Erik Lönnroth, 1910-2002, svensk historiker, professor ved Uppsala universitet 1942-53 og derefter ved Göteborg universitet indtil 1977; far til Lars Lönnroth. Erik Lönnroth blev uddannet i Lund som elev af Lauritz Weibull, hvis grundsyn, den kildekritiske empirisme, han overtog, men i sine arbejder tilføjede en helhedsopfattelse. Karakteristisk i så henseende er hans samling af essays En annan uppfattning (1949). De fleste af Lönnroths værker behandler svensk middelalder, fx Sverige och Kalmarunionen (1934) og Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige (1940). Efterhånden begyndte han at inddrage nyere perioder som i det femte bind af Den svenska utenrikespolitikens historia (1959). Lönnroth blev i 1962 medlem af Det Svenske Akademi og skrev i forbindelse med dets 200-års-jubilæum værket Den stora rollen, Gustav III (1986).