Erik Jorpes, 1894-1973, finsk-svensk læge og biokemiker, der var professor i medicinsk kemi ved Karolinska instituttet i Stockholm 1947-63. Jorpes bidrog i 1920'erne til udviklingen af metoder til rensning af insulin, hvorved en fremstilling af et brugbart lægemiddel blev mulig. I 1930'erne gentog han dette for heparins vedkommende. Han modtog Anders Jahre-prisen i 1963.