Erik Hornung, f. 1933, tysk egyptolog; siden 1967 professor i Basel. Hornungs hovedinteresse er egyptisk religion, og han har især beskæftiget sig med gudsopfattelsen og den religiøse ikonografi. Inden for sidstnævnte område har han tolket de mange symbolske billeder, egypterne anvendte for at beskrive deres univers. Hornung har med sine fremragende publikationer af teksterne i Nye Riges kongegrave markeret sig som en af sit fags mest fremtrædende forskere. Hans hovedværk er Der Eine und die Vielen (1971).