Erik Blomberg, 1894-1965, svensk forfatter. Blomberg debuterede som lyriker med Ensamhetens sånger (1918) og slog med livsanskuelsesdigtene Den fångne guden (1927) sit navn fast som en af 1920'ernes betydeligste svenske digtere. 1963 udkom Samlade dikter, 1-2. Han var desuden virksom som radikal kulturkritiker i videste forstand og skrev flere kunstnermonografier, bl.a. Ernst Josephson (1951-59). Blomberg var også en fremragende oversætter af lyrik fra de europæiske hovedsprog og kinesisk.