Erik Allerslev Jensen, 1911-1994, dansk biblioteksdirektør i perioden 1960-75 med afgørende indflydelse på Biblioteksloven af 1964 og dermed på de danske folkebibliotekers struktur og arbejdsfelt. I 1957-68 var Allerslev Jensen leder af Den Nordiske Fortsættelsesskole for Bibliotekarer, der lå i Kungälv i Sverige, og i 1960'erne var han centralt placeret i den internationale biblioteksorganisation IFLA.