Erik, d. 1304, hertug af Sønderhalland. Erik, der var søn af hertug Knud Valdemarsen (ca. 1205-60) og tilhørte kongefamilien, førte i 1279 forsædet på Sjællands Landsting. Han overtog embedet som drost i 1283, men nedlagde det igen, da han vistnok det følgende år overtog Hallands fire sydligste herreder som et fyrstelen.