Eridu, Tell Abu Shahrayn, oldtidsby i Sydmesopotamien. Eridu var beboet gennem hele oldtiden (ca. 5500-550 f.Kr.) og hjemsted for flodguden Enki/Ea. De forhistoriske fund herfra udgør en hjørnesten mht. kendskabet til Ubaid-periodens keramiske stil. I Eridu har man endvidere fundet en serie af templer fra denne periode, de ældste i Mesopotamien. Efter mesopotamisk tradition er Eridu verdens ældste by.