Erich von Drygalski, 1865-1949, tysk geograf og glaciolog. Drygalski ledede i 1891 og 1892-93 ekspeditioner til Vestgrønland, hvor især Uummannaqdistriktets glaciale geologi blev undersøgt. I 1901-03 ledte han om bord på polarskibet Gauss en antarktisk ekspedition som led i et internationalt program, og i 1910 deltog han i Ferdinand von Zeppelins ekspedition til Svalbard, hvor han studerede gletschernes påvirkning af landskabet.