Eric R. Wolf, Eric Robert Wolf, 1.2.1923-6.3.1999, amerikansk kulturantropolog. Efter feltarbejde i mellemamerikanske bondesamfund helligede han sig i 1960'erne et generelt studium af bønder i globalt og historisk perspektiv; resultaterne blev sammenfattet i Peasants (1966, da. Bønder, 1973). Et globalt perspektiv er der også i Europe and the People Without History (1982), hvori han i en imponerende syntese analyserer kulturudviklingen i syv verdensdele under den europæiske ekspansion fra ca. 1400 og frem.