Erhvervsankenævnet, klageinstans for administrative afgørelser, der er truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, af Finanstilsynet og af Rejsegarantifonden iht. lovgivningen om selskaber, fonde, handelsregistre, penge-, kredit- og forsikringsinstitutter mv. Erhvervsankenævnet blev oprettet i 1987. Medlemmerne beskikkes af Økonomi- og Erhvervsministeriet for en periode af fire år. Formanden og næstformanden skal opfylde betingelserne for at være landsdommere, mens de øvrige medlemmer udpeges blandt særlig sagkyndige i erhvervsforhold.