Ercole Consalvi, 1757-1824, italiensk kardinal. Som pavelig statssekretær fra 1800 opnåede Consalvi at få pavestaten nogenlunde uskadt gennem Napoleonstidens omvæltninger. Han søgte at gennemføre moderate reformer i pavestaten, men triumferede især på det diplomatiske område i forhandlinger med de europæiske regeringer. På Wienerkongressen 1814-15, hvor Consalvi var pavelig repræsentant, lykkedes det ham at få de fleste pavelige territorier tilbage til pavestolen. Hans liberale politik mødte dog megen modstand inden for kirken, og efter Pius 7.s død i 1823 blev han fjernet som statssekretær.