Enoch Powell var en britisk konservativ politiker. Før han i 1945 gik ind i politik, havde han gjort akademisk karriere som professor i græsk og opnået rang som brigadegeneral i den britiske hær under 2. verdenskrig. Han kom i Underhuset i 1950 og var sundhedsminister 1960-63. Som politiker var han anset som en retorisk begavelse men også som en enegænger, der mest huskes for sin modstand mod farvet indvandring i Storbritannien. I april 1968 advarede han i en tale, som i eftertiden ofte omtales som the rivers of blood-talen i Birmingham om de sociale og demografiske følger af indvandringen i et så voldsomt sprog, at han blev afsat som konservativ forsvarsordfører. I 1974 opgav han sin valgkreds i Wolverhampton og repræsenterede herefter 1974-87 den nordirske valgkreds North Down. Han var stærk modstander af britisk medlemskab af EF, især pga. af den afgivelse af national suverænitet, som medlemskabet indebar.