Enevold Ewald, 1696-1754, dansk præst. Far til Johannes Ewald. Han var født i Vestslesvig, og efter teologiske studier i Kiel, Jena og Halle blev han i 1727 lærer i København ved det nyoprettede Kgl. Vajsenhus og præst sammesteds 1728. Omkring 1730 var Enevold Ewald centralt placeret i den pietistiske vækkelse med et vidtstrakt ry som en levende prædikant og forkynder. Vækkelsen ændrede karakter, da pietismen i 1735 anerkendtes som statskirkeligt grundlag, og Ewalds position var ikke længere toneangivende. I sine senere år forfattede han flere større bibelske værker.