Emmanuel Augustin Dieudonné de las Cases, 1766-1842, fransk forfatter, som i 1790 emigrerede til London, hvor han skrev Atlas historique et géographique (1802), et værk, som vakte Napoleons interesse. I 1809 vendte de las Cases tilbage til Frankrig, som han igen måtte forlade en kort tid efter Napoleons nederlag i 1814. Han vendte tilbage og blev Napoleons kammerherre i De Hundrede Dage i 1815. Han fulgte Napoleon til St. Helena, og Napoleon dikterede ham en del af sine memoirer, der sammen med de las Cases' tilføjelser blev udgivet i 8 bind 1823-24. Mémorial de Sainte-Hélène blev grundlaget for legenden om Napoleon som Revolutionens søn og folkets ven.