Emil Reesen, 1887-1964, dansk komponist og kapelmester. Til forskellige københavnske teatre, deriblandt Scala (1921-25), komponerede han revyviser, bl.a. Lille Lise let paa Taa (1924) og Adrienne med sin Luftantenne (1925), og efter studieår i Paris blev han dirigent i Statsradiofonien. Hans kompositoriske virksomhed omfattede bl.a. en del teatermusik, fx balletten Gaucho (1931), operetterne Farinelli (1942, tv-udgave 1961) og Gadeprinsessen (1945), filmmusik og sange som Et Flag er smukkest i Modvind (1941) og To, som elsker hinanden (1944). Reesen har på væsentlig vis præget 1900-t.s folkelige danske musikliv.