Emil Bloch, 1836-1914, dansk kunsthistoriker; bror til Carl, Oscar og William Bloch. Han blev 1870 inspektør ved Den Kgl. Maleri- og Skulptursamling, senere også ved Kobberstiksamlingen, og 1896-1911 var han direktør for Statens Museum for Kunst. Bloch var mest kyndig inden for grafisk kunst. Blandt hans få udgivelser er Albrecht Dürer (1874) og Blade af Kobberstikkonstens Historie (1879).