Emdrupplanen, ikke-realiseret forslag om en statslig forsøgsskole. Emdrupplanen gik ud på at gennemføre en barneskole for de 5-14-årige og en ungdomsskole for de 14-18-årige som en fuldstændig enhedsskole med elever fra børnehave til ungdomsskole. Fagene skulle bestå af færdighedsfag som læsning, skrivning, regning, orienteringsfag, fx historie, geografi, naturhistorie, fysik, og skabende fag, fx tegning og sløjd. Planen blev ikke gennemført, men gav inspiration til Emdrupborgs forsøgsskole, oprettet i 1948 med A.M. Nørvig som leder, og til Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Se også skoleforsøg.