Elwin Bruno Christoffel, 10.11.1829-15.3.1900, tysk matematiker, professor ved de tekniske højskoler i Zürich (1862) og Berlin (1869) og ved universitetet i Strasbourg (1872). Christoffel ydede væsentlige bidrag inden for invariantteori, partielle differentialligninger og differentialgeometri. Ved at videreudvikle Bernhard Riemanns idéer om n-dimensionale mangfoldigheder lagde han grunden til tensorregningen.