Elsebeth Kock-Petersen, f. 15.1.1949, dansk politiker. Elsebeth Kock-Petersen er cand.jur. og var MF for Venstre 1975-77 og 1984-90. Som den hidtil yngste blev hun i 1982 minister i Poul Schlüters regering; først var hun kirkeminister 1982-84, dernæst socialminister 1984-86 og 1988-89 sundhedsminister. I 1989 trådte Elsebeth Kock-Petersen efter eget ønske tilbage som minister.