Elna Munch, 13.6.1871-17.11.1945, født Sarauw, dansk kvinderetsforkæmper og politiker; gift med P. Munch. Elna Munch var 1907-15 en ledende skikkelse i Landsforbundet for Kvinders Valgret. Hun var medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1917-25 og MF 1918-35 for Det Radikale Venstre. Elna Munch fremførte med stor energi kvindernes interesser i lovgivningsarbejdet og var stærkt medvirkende ved udformningen af en række ligestillingslove 1919-25.