Faktaboks

Elmelunde Kirke
Sogn
Elmelunde Sogn
Provsti
Stege-Vordingborg Provsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Vordingborg Kommune
Elmelunde Kirke

Elmelunde Kirke er en romansk kirke, og den er angiveligt den ældste stenkirke på Møn. Her ses kirken fra sydøst. Foto: 2007.

Elmelunde Kirke
Af .
Elmelunde Kirke

Elmelunde Kirke. Tårnet er bygget i munkesten og er opført i to etaper. Den nederste del er fra 1300-tallet, og den nederste del er fra 1500-tallet.

Elmelunde Kirke
Af .

Elmelunde Kirke er en sognekirke, der ligger højt og frit på en bakke i den østlige ende af Elmelunde på Møn, øst for Stege.

Kirkegården

Kirkegården er udvidet mod øst. Den er mod vest, nord og øst omgivet af en hegnsmur fra den sene middelalder fra perioden 1500-1525. Den er bygget op af vekslende munkesten og kridtkvadre. Hovedindgangen ligger mod nordvest og sker gennem en muret portal fra middelalderen.

På kirkegården er der øst for kirken en fredet oldtidshøj. Der skulle efter sigende være murværk i højen, hvilket kan have mange forklaringer. Der kan fx have været opført et klokketårn, en støttemur eller sågar et tårn eller fæstningsværk ovenpå højen.

Kirkebygningen

Kirken har i skibets midte murværk fra romansk tid omkring år 1075, og skibet er i senromansk tid blevet forlænget mod vest. Kort efter år 1500 er det romanske kor erstattet af det nuværende. Tårnet i vest er bygget i to faser med bunden fra 1300-tallet og toppen fra starten af 1500-tallet. Mod syd er der et sengotisk våbenhus, og på korets nordside blev der omkring år 1700 bygget et sakristi.

Danske kirker ligger normalt stik øst-vest, men i Elmelunde Kirke afviger orienteringen noget mod nord. Kirken står i dag hvidkalket med røde tegltage. Undtaget er dog en del af skibets nordlige langmur, som er uden kalkning, så man kan se det varierede murværks opbygning.

Den romanske kirke er angiveligt den ældste stenkirke på Møn. Af den er nu kun triumfmuren og skibets langmure tilbage. Den er opført af stærkt blandede materiale, herunder kridtsten, frådsten, granit samt flint og lidt myremalm, og noget af murværket er udført i sildebensmønster. De oprindelige vinduer har sikkert siddet på de nuværendes pladser og er derfor fuldstændigt forsvundne. Derimod er den oprindelige, rundbuede dør mod nord bevaret om end tilmuret.

Skibet er i senromansk tid blevet forlænget mod vest med et fag i munkesten. I denne del er der både bevaret den tilmurede, rundbuede dør mod nord og den tilsvarende mod syd, som stadig er i brug.

Tårnet

Vesttårnet i munkesten er opført i to etaper. Den nederste del fra 1300-tallet har på hjørnerne svagt fremspringende murpiller, såkaldte lisener. Tårnrummet har til de tre sider haft 5 meter høje, slanke, spidsbuede vinduer med firdobbelt falsede yderkarme, dvs. at de har retvinklede indsnit. Det vestlige vindue er dog senere blevet forkortet i højden. Tårnets øverste del er først påbegyndt i begyndelsen af 1500-tallet. Det har til hvert verdenshjørne to fladbuede glamhuller til klokkernes lyd og på taggavlene rige, sengotiske blændingssystemer af dekorative murnicher samt trappeformede kamtakker.

Koret

Kort efter år 1500 er det romanske kor erstattet af det nuværende, der er bæltemuret i munkesten og kridt. Koret har haft spidsbuede vinduer mod syd og øst, men det østlige er i dag muret til. På tilbygningens langmure er der fine friser under taget, og på gavlen er der høje murblændinger og kamtakker.

Våbenhuset

Mod syd er der et sengotisk våbenhus i munkesten, som angiveligt er blevet forhøjet efter år 1500, hvor der er et savskifte af teglsten, der er lagt på skrå, så deres hjørner vender udad. Dets gavl har samme type dekoration af blændinger, som der ses på tårnets gavle, mens kamtakkerne er rekonstruerede.

Sakristiet

På korets nordside er der et sakristi i mursten fra omkring år 1700. Det har fladbuede vinduer og døre, og det har kamtakker på gavlen, som efterligner de gotiske.

Kirkens indre

I det indre er kirkens vægge malet hvide. Rummet bærer præg af det murede, krydshvælvede loft. Det blev i skibet opført før de første kalkmalerier blev malet i år 1462. Korets hvælv er samtidigt med dets opførelse, mens hvælvet i tårnet ser ud til at være lidt senere end murene.

Den romanske korbue i triumfmuren er bevaret, mens den runde tårnbue angiveligt har fået sin form på et senere tidspunkt.

Kalkmalerier

Elmelunde Kirke

Altertavlen i Elmelunde er fra 1646. Den er i bruskbarok. Tavlen er bygget op omkring to kraftige storsøjler. I midten ses en nadverscene. I sidenicherne står evangelisterne Markus og Johannes. Ovenover ses Christian 4.s kronede monogram med englebørn på siderne. Foto:2007.

Elmelunde Kirke
Af .
Kalkmalerier i Elmelunde Kirke

Kalkmaleri af Jesu fødsel. Foto: 2007.

Kalkmalerier i Elmelunde Kirke
Af .
Kalkmalerier i Elmelunde Kirke

Kalkmalerier i Jesu indtog i Jerusalem. Foto: 2007.

Kalkmalerier i Elmelunde Kirke
Af .

I kirken er der dels fundet rester af kalkmalerier fra 1462, dels den store og imponerende sengotiske udsmykning, som står fremme i dag.

De sengotiske kalkmalerier har et stort antal sjældne scener fra Kristi barndom, der giver mange oplysninger om det daglige liv i den sene middelalder. Den rige udsmykning af kalkmalerier fra 1500-1520 har bomærker for bl.a. landsdommeren på Møn i 1499-1515, og den er formentlig udført af håndværkerne i et værksted, som efter denne kirke kaldes Elmelundeværkstedet.

Motiverne, fra Adam og Evas samt Jesu liv, er typiske for værkstedet. De er suppleret med et billede af en rig og en fattig mand, som begge beder, den rige med hovedet fuldt af sine rigdomme, den fattige med tankerne på Jesu sår.

I korhvælvet ses fra øst over alteret Treenigheden, i syd den hudflettede frelser og i vest Kristi indtog i Jerusalem, mens billedet i nord er forsvundet og nu erstattet af ornamentik.

I skibets østlige hvælv er dommedag afbildet mod øst, mod nord ses Sankt Peter åbne himmeriges port for de salige, mod syd ses de fordømte og helvedesgabet placeret nede i den østlige flig. Hovedbillederne er bebudelsen og mødet mellem Maria og Elisabeth, og mod vest Jesus fødsel.

I skibets midterste hvælv fortsættes scenerne fra barndomshistorien. I øst er de hellige tre kongers tilbedelse malet, i syd barnemordet i Betlehem, i vest flugten til Ægypten og i nord legenden om det hastigt voksende sædekorn.

I skibets vestlige hvælv er vist den fattiges og den riges bøn mod øst, mod syd Adams og Evas skabelse, mod vest syndefaldet og uddrivelsen af paradiset, begge ret mangelfuldt bevarede og noget supplerede ved istandsættelsen, og mod nord livet efter syndefaldet.

I flere af de nedre kappeflige er der dyrefigurer, hvor der blandt andet er afbildet en enhjørning og en løve.

Inventar

Af middelalderligt inventar er der bevaret mindre stykker samt angiveligt kummen af døbefonten i granit, der lader til at være romansk.

Fra kirken stammer det bedste danske eksempel på højgotikkens såkaldte lidelseskrucifikser. Det er nu på Nationalmuseet.

Altertavlen

Altertavlen er fra 1646. Den er i bruskbarok med forvredne og bevidst monstrøse ornamenter. Opbygningen og storfeltets fremstilling af nadveren stemmer overens med billedskæreren Henrik Werners (død efter 1669) andre arbejder.

Tavlen er bygget op omkring to kraftige storsøjler, som flankerer det store felt i midten, hvor der ses en nadverscene med en arkitektonisk baggrund. I sidenicher står evangelisterne Markus og Johannes, og yderst er der svungne storvinger. Ovenover ses Christian 4.s kronede monogram med englebørn på siderne, og øverst ses tre tilsvarende figurer, hvoraf den midterste har en høj korsfæstelsesstige.

Prædikestolen

Prædikestolen er ligeledes i bruskbarok fra år 1649. Den er udført af en elev af den lolland-falsterske mester, Jørgen Ringnis (død 1652). Den er på fem fag, som alle har høje, arkader i en muslingefyldt bue. Heri står figurer af Kristus og de fire evangelister. Hjørnerne er formede som mindre nicher, hvori evangelisternes attributter, dvs. særlige kendetegn, er placeret. Stolen hviler på en figur af Sankt Peter.

Prædikestolens indgangsportal har langstrakte kvindehermer og et topstykke i Ringnis’ stil. På døren er der et graveret smedejernsgreb fra samme tid, og der er to felter med henholdsvis et kerubhoved og en arkade med en kvindedyd, kærligheden. Trappepanelet har lignende småfigurer af retfærdighed, håb, tro, en kvindefigur med en palmegren, styrke, klogskab, uskyld og mådehold. Den samtidige, sekssidede himmel har en hængende due, på hjørnerne engle med lidelsesredskaber og øverst et krucifiks.

Gravminder

På korets østlige væg hænger der et epitafium, dvs. mindesmærke, med malet indskrift på lærred. Det er over Hr. Otto Christian Wechmann, som døde i 1785, og det er omgivet af en udskåret ramme med bladværk.

I våbenhuset er der desuden fire gravsten fra første halvdel af 1600-tallet, som alle er af ølandsk kalksten. Her skal blot nævnes to forbundne af fætter og kusine, som begge døde hos deres fælles morfar. De er begge figursten afbildet til under hoften af henholdsvis en pige, Karine Nielsdaater, død i 1629 i sit 12. år, og en tilsvarende udformet sten med et relief af en dreng, Erik Andersøn, død i 1617 i sit 5. år. De to sten har ligget ved siden af hinanden foran alteret, og de er udført af samme billedhugger.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig