Ellen Nielsen, 1905-1997, dansk forfatter og kvindeforsker, som begyndte sine studier i forbindelse med kvindebevægelsen i 1968. Hun har behandlet kvinden i den kristne kirke og især skabt debat med bøger og artikler om kvinden i forhistorisk tid. I Kvinden i forhistorien (1981) inddrager hun arkæologisk og religionshistorisk, især mytologisk stof i forsøget på at vise kvindens centrale placering i forskellige forhistoriske samfund.