Ellen Key, 1849-1926, svensk forfatter. Ellen Key var læreruddannet og engagerede sig i 1880'erne i samfundspolitiske spørgsmål; især oplysnings- og afholdssagen samt kvindernes retsstilling optog hende. Hun gik ind for kvindelig valgret, samtidig med at hun fremhævede den kvindelige egenart: Kvinder burde hellige sig moderskabet eller de erhverv, hvor de kvindelige værdier bedst kunne udnyttes. Ellen Key slog sit navn internationalt fast med bogen Barnets århundrade (1900, da. 1902), hvori hun udfoldede et socialdarwinistisk syn på barndommen og på civilisationens udvikling. I modsætning til sin samtid var hun af den opfattelse, at kærlighed mellem forældre var vigtigere end ægteskab. Barnets århundrede var først nået, når forældre, samfund og skole lærte at respektere børns særlige natur og behov. Hendes livsfilosofi var båret af troen på de skabende kræfter i mennesket, der bl.a. forløstes i det erotiske spil mellem mand og kvinde. I begrebet livstro indgik for Ellen Key modsætninger som kvindefrigørelse og moderskab, kristendom og hedenskab, individualisme og socialisme, skønhed og politik i gensidig vekselvirkning. Ellen Keys ukonventionelle synspunkter gav hende mange kritikere i både konservative og radikale kredse. Se også barndom.