Ellen Hørup, 1871-1953, dansk journalist og forfatter; datter af Viggo Hørup. Ellen Hørup var uddannet tandlæge, men praktiserede aldrig. Hun blev tidligt fortaler for kvindesagen, og hendes frisind forargede borgerskabet. Hun var tilknyttet Politiken som oversætter af romaner til avisens føljeton og talte fra 1927 i adskillige kronikker forsømte børns og undertrykte befolkningsgruppers sag. Ellen Hørup fulgte intensivt Mahatma Gandhis arbejde i Indien og var 1932-38 honorær sekretær i International Committee for India. Hun var ligeledes i 1930'erne ihærdig modstander af fascismen og en kompromisløs forkæmper for fredssagen. 1933-49 sad hun i Politikens bestyrelse.