Eljas Erkko, 1895-1965, finsk bladudgiver og politiker. Erkko tilhørte Framstegspartiet og afløste i 1938 R. Holsti som udenrigsminister i A.K. Cajanders regering. Sovjetunionen så det som tegn på, at regeringen ikke tilstræbte øget gensidig tillid, idet Erkko var ejer og udgiver af Finlands største avis, Helsingin Sanomat, som ofte kritiserede forholdene i Sovjetunionen. Erkko, der anså et sovjetisk angreb på Finland for usandsynligt, afviste indrømmelser under forhandlinger i efteråret 1939 og må derfor tillægges et betydeligt ansvar for forhandlingernes sammenbrud i november med Vinterkrigen til følge.