Elisha Gray, 2.8.1835-21.1.1901, amerikansk naturvidenskabsmand og opfinder, professor i elektricitetslære fra 1880 ved Oberlin College, Ohio. Gray og Alexander Graham Bell søgte samme dato i 1876 uafhængigt af hinanden rettigheder vedrørende opfindelse af en telefon. Bell var den første af dem, der fik en telefon til at fungere, og han vandt retssagerne om telefonpatentet, selvom han benyttede dele, der tidligere var beskrevet og brugt af Gray. Som det siden skulle vise sig, havde Bell også haft adgang til og brugt forsøgsresultater fra en helt tredje person, Antonio Meucci, som imidlertid ikke havde de økonomiske midler, der skulle til for at få anerkendt et patent. I 2002 fradømte den amerikanske kongress Bell opfinderrettighederne og anerkendte Meucci som opfinder af telefonen.Gray opfandt og fik patent på en lang række andre apparater, bl.a. en teleautograf, en faksimile maskine, som var forløberen for telefaxen. Han var i 1872 medstifter af et firma, der senere blev til Western Electric Company, og i 1881 blandt initiativtagerne til The Postal Telegraph Company i New York.