Elihu Vedder, 1863-1923, amerikansk maler, billedhugger og forfatter. Han tilbragte hovedparten af sit liv i Rom. Med udgangspunkt i historiske og religiøse motiver udviklede hans malerier sig til melankolske allegorier beslægtet med den europæiske symbolisme. Hans tegninger til Edward Fitzgeralds oversættelse af The Rubáiyát efter Omar Khayyam er et af de første eksempler på art nouveau i USA.