Elihu Root, 15.2.1845-7.2.1937, amerikansk jurist og politiker. Elihu Root var krigsminister 1899-1904 og udenrigsminister 1905-09, hvor han søgte bedre relationer til Latinamerika og Japan samt indgik voldgiftsaftaler med en række europæiske lande. Han fungerede som mægler i en række internationale tvister og var efter 1. Verdenskrig en af initiativtagerne til Den Faste Domstol for Mellemfolkelig Retspleje i Haag. Root fik Nobels Fredspris i 1912.