Eli Reimer var en dansk typograf, grundlægger af og studieleder ved Den Grafiske Højskoles formgivningsstudium 1956-83. Han spillede en væsentlig rolle ved de grafiske fags overgang fra blysats til fotosætning i Danmark. Gennem egne eksperimenter, undervisning og forfattervirksomhed udbredte han sansen for typografisk kvalitet i grafisk kommunikation. I sin bog Den satstekniske udvikling (1968) redegør Eli Reimer kronologisk for udviklingen i satsproduktion fra Gutenbergs blytyper til digitale satssystemer, og i det posthumt udgivne store værk Skriften vort vigtigste værktøj. Redigeret og færdiggjort af Henrik Birkvig (2003) behandler Reimer trykskrifternes historie og typologi med særligt henblik på nutidens digitale fonte. Modtog 1980 Forening for Boghaandværks Ærespris. Eli Reimer var sin generations lærdeste, danske skrifthistoriker.