Elfenbenskysten, Tandkysten, kyststrækning i Vestafrika ved Guineabugten. De europæiske handelskompagnier gav i 1600- og 1700-t. de afrikanske kystområder navn efter deres produkter. Elfenbenskysten svarer nogenlunde til kysten i det nuværende land af samme navn; vest herfor lå Peberkysten og mod øst Guld- og Slavekysten.