Elektronik Ståbi, opslagsbog for ingeniører og teknikere indeholdende beregninger, normer, regler og lovgivning inden for elektroniksektoren. Bogen gennemgår relevante formler og beregninger til brug i både studium og arbejde. Elektronik Ståbi udgives af Nyt Teknisk Forlag. Læs mere om Elektronik Ståbi på www.staabi.dk.