Ekebergåsen, langstrakt fjeldknold, som umiddelbart SØ for Oslos centrum brat hæver sig ca. 150 m op fra Oslofjorden og øvrige omgivelser. Herfra er der en vid og ofte malet udsigt over Oslo. Ekebergåsen har gennem årene udgjort en betydelig trafikal hindring, men i 1995 åbnedes en vejtunnel gennem den.