Einar Billing, 1871-1939, svensk teolog, biskop i Västerås fra 1920. I svensk kirkehistorie er han den førende ideolog inden for den såkaldte Ungkirkebevægelse, som han prægede s.m. Manfred Björkquist. Billing betragtede folkekirken som et tilbud om "syndernes forladelse til Sveriges folk". I modsætning til en "foreningskirke", som definerer sig selv, er sognekirken det suveræne udtryk for Guds opsøgende nåde gennem historien. 1930'ernes politiske erfaringer førte desuden Billing til at skelne mellem folkekirke og statskirke. Blandt hans bøger må fremhæves Luthers lära om staten (1900; 2. udvidet udg. 1971) og Den svenska folkkyrkan (1930; forøget udg. 1963).