Eilert Sundt var en norsk teolog, folkeoplyser og samfundsforsker, der betragtes som grundlægger af socialvidenskaberne i Norge. Hans undersøgelser omfatter bl.a. etniske minoriteter (bl.a. romaer), levealder og børnedødelighed, ægteskabsforhold og sædelighed, ubemidledes sociale kår samt hygiejniske forhold. Undersøgelserne er væsentlige kilder for sociologer, etnografer, demografer, historikere og seksualforskere, og flere af dem er derfor genudgivet i 1900-tallet. Oprindelig betragtede Sundt by- og landalmuens normer som udtryk for kulturløshed og usædelighed. Senere forstod han, at de lavere klassers utilbøjelighed til at overholde overklassens normer skyldtes, at almuen fandt sit eget hævdvundne kulturmønster og normsystem selvfølgeligt.