Eiler Hardenberg, d. 1565, dansk rigshofmester fra 1559. Hardenberg blev som lensmand under Roskildebispen fængslet i 1536 under Reformationen; i 1543 vendte han tilbage, blev forlenet med Malmöhus og avancerede i 1544 til lensmand på Gotland. På samme tid kom han i rigsrådet, og i 1559 valgte Frederik 2. ham til rigshofmester, et embede, som Hardenberg dog forvaltede med ringe held. Af godser ejede han Skovsbo og Vedtofte (Brahesholm) på Fyn samt Mattrup i Jylland.