Eidsivatingsloven, norsk lov, hvis ældste dele formentlig blev nedskrevet i 1100-t. og gjaldt før Magnus Lagabøters Landslov i Eidsivatings lagdømme, et retsområde i det sydlige Norge. Af loven er kun dens kristenret bevaret med bestemmelser om kirkens forhold til det verdslige samfund samt med enkelte strafferetlige bestemmelser.