Ei blot til Lyst, inskription over Det Kgl. Teaters gamle scene. I det tidligere komediehus fra 1748 stod oprindelig en latinsk indskrift, som formente alt hæsligt adgang til huset. Efter ombygningen i 1774 opsatte man Ei blot til Lyst, en indskærpning af teatrets moralsk-pædagogiske rolle. Det erstattedes 1798-1817 af det latinske ordsprog om at revse sæderne gennem latter. Derefter blev Ei blot til Lyst genopsat, også i den nye bygning fra 1874.