Egholm, (1372 Egholm, Yegholm 'holm med egetræer'), borganlæg ved Gammel Skørping i Himmerland; udgravet 1985-87. På en ikke særlig høj borgbanke af tørv (18 m×22 m) har der stået et tårn af træ (6 m×6 m), hvortil der var brugt både nyt og genanvendt tømmer. Adgangen til borgbanken, som var omgivet af et palisadehegn, skete sydfra via et porthus og en 100 m lang bro. Borgen blev opført i efteråret 1334, sandsynligvis af ridderen Sigfred Sehested, som tabte sin seglstampe på byggepladsen. Den lille træborg blev afløst af et større voldsted af samme navn, som ligger 200 m nordligere. Bag grav og volde var der anlagt to borgbanker; på den sydlige stod et muret tårn, og på den nordlige flere teglbyggede huse. Egholm blev anlagt 1340-50 og i 1391 beordret nedrevet af dronning Margrete.