Eggert Petersen, f. 26.5.1927, dansk psykolog, professor i arbejdspsykologi ved Aarhus Universitet 1974-97, medlem af Europa-Parlamentet 1980-84. Han har forsket i menneskers trivsel og i psykologiske reaktioner under samfundskriser. Centrale udgivelser er Sanktioner og trivsel i et autoritært ledet socialt system (1967), Trivsel på arbejdspladsen (1968), Danskernes tilværelse under krisen (1983) og Danskernes trivsel, holdninger og selvansvarlighed under opsvinget (1996).