Eggert Frille, ca. 1400-5.2.1470, dansk rigsråd. Frille udvidede i 1430'erne sine fynske godser omkring sit lille pantelen Oregård ved Bogense, men blev fængslet af kong Erik 7. af Pommern efter at have aflagt besøg hos hertug Adolf 8. af Slesvig. Frille støttede herefter afsættelsen af Erik og fik ridderslag og rigsrådsplads af Christoffer 3. af Bayern, der betroede ham Hindsgavl Slot. Efter Christoffers død i 1448 blev Frille kammermester og var blandt støtterne ved valget af hertug Adolfs søstersøn Christian 1. Sammen med Aage Akselsen Thott forhandlede Frille i 1449 i Norge om Christians norske kongevalg. Han formidlede antagelig Christians kontakt til Gyldenstiernerne og deltog i unionsmøderne i Halmstad og Bergen i 1450. Hans datter ægtede i 1455 Filip Akselsen Thott, og efter dennes død i 1464 styrede Frille som værge for børnebørnene svigersønnens pantelen Tranekær. Da kongen i maj 1467 med magt tog pantelenet som led i konflikten med Akselsønnerne, trodsede Frille åbenlyst kongen og måtte i 1468 flygte til Lübeck, der ihærdigt tog sig af hans sag. Ved rigsrådets og dronningens forbøn etableredes forlig kort før Frilles død. Frille besad for datidens adelige helt usædvanlige sproglige og finansielle kundskaber.