Faktaboks

Egebjerg Kirke
Sogn
Egebjerg Sogn
Provsti
Odsherred Provsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Odsherred Kommune

Egebjerg Kirke er en sognekirke, der ligger i landsbyen Egebjerg. Den højtliggende kirke har fra gammel tid tjent som sømærke, da den ligger på toppen af en bakke.

Kirkegården

Egebjerg Kirke, Odsherred

Egebjerg Kirke ligger på toppen af en bakke og har været brugt som sømærke.

Egebjerg Kirke, Odsherred
Af .

Kirkegården har bevaret gamle skel mod syd, vest og nord, hvor den grænser op mod præstegården. Den er senere udvidet mod øst.

De ældste, senmiddelalderlige dele af murene omkring kirkegården er i munkesten, mens delene fra 1800-tallets udvidelser er i kampesten eller kløvede kampesten. Murene er hvidmalede og har tegl på toppen. Hovedindgangen med køreport i øst er fornyet i 1975.

Uden for østmuren, lige nord for hovedindgangen, er der i 1925 opført et ligkapel i nygotisk stil.

Kirkebygningen

Egebjerg Kirke, Odsherred

Egebjerg Kirke set fra sydøst. Murværket afslører at kirken har fået tårnet, kapellet, våbenhuset og sakristiet bygget til i 1400- og 1500-tallet.

Egebjerg Kirke, Odsherred
Af .

Kirken består af et romansk skib fra 1100-tallet opført i rå og kløvede marksten. Allerede omkring år 1500 blev kirken forlænget mod øst med et to fag langt kor. I 1400- og 1500-tallet er der tilbygget tårn, kapel, våbenhus og sakristi i marksten og munkesten. Kirken står med blanke, synlige sten, og på taggavlene er sengotiske dekoration med kamtakker og blændingsfelter, dvs. murnicher.

Af den romanske kirke står kun murværket tilbage i skibets tre fag. Den nordre dør forsvandt med opførelsen af kapellet, mens det søndre dørhul i ombygget form endnu bruges mod våbenhuset. Skibets langmure har hver haft to vinduer, af hvilke de vestre er bevaret.

I 1400-tallet blev tårnet bygget i munkesten på den vestlige ende af kirkeskibet. Tårnrummet er hvælvet, og det forbindes med skibet af en bred, spidsbuet arkade fra 1867-1868.

Kapellet er opført i 1400-tallet for at tjene som våbenhus. Senere er det inddraget i kirken som en korsarm. Omridset af den oprindelige dør kan ses i gavlen under et vindue fra 1965. Kapellet er opført i marksten og munkesten.

Våbenhuset mod syd er fra 1500-tallet. Det rummer rester af en lavere forgænger, hvilket kan ses af de bevarede marksten i murværket.

Sakristiet ved korets nordside er tilføjet i 1500-tallet og næppe længe efter korudvidelsen. Dette fremgår af gavlens udsmykning med murnicher. Rummet overdækkes af samtidigt hvælv.

Af tagværk er kun skibets vestre taggavl hovedsagelig intakt og indkapslet i tårnets østmur.

Kirkens indre står i dag hvidmalet. Rummet bærer præg af de murede, krydshvælvede lofter, som adskilles af næsten rundbuede hvælvbuer. De blev etableret i skibet i anden halvdel af 1300-tallet og i koret med dets forlængelse i 1500-tallet. Da forlængelsen blev bygget i samme bredde og højde som skibet, kaldes kirken en langkirke.

Kalkmalerier

Kalkmaleri i Egebjerg Kirke

Egebjerg Kirke, kalkmaleri af Sct. Kristoffer.

Kalkmaleri i Egebjerg Kirke
Af .
Kalkmalerier i Egebjerg Kirke

Jesusbarnets hoved.

Kalkmalerier i Egebjerg Kirke
Af .

I starten af 1900-tallet fandt man i kirken flere rester af kalkmalerier på vægge og hvælv. Kun et blev dog i 1969 restaureret og bevaret.

På nordvæggen i skibets fjerde fag er der i sidste del af 1300-tallet malet et billede af Sankt Kristoffer. Maleriet henvender sig på grund af sin placering og helgenens størrelse (ca. 3 meter) meget direkte til de kirkegængere, som kommer ind gennem sydsidens mandsdør.

Motivet viser Sankt Kristoffer, som strider sig gennem flodens vandmasser med springende fisk. Han er halvt drejet mod øst, og i sin ene hånd bærer han Kristusbarnet. Med den anden hånd støtter han sig til en vandringsstav, der som bevis på barnets almagt er begyndt at skyde friske skud.

For at skabe en sammenhængende figur har restauratoren suppleret det manglende midterparti, men således at alle moderne tilføjelser står med en fin skravering.

Inventar

Egebjerg Kirke, Odsherred

Kirkerummet i Egebjerg Kirke.

Egebjerg Kirke, Odsherred
Af .
Egebjerg Kirkes messehagel

Egebjerg Kirkes violette messehagel.

Egebjerg Kirkes messehagel
Af .

Middelalderen repræsenteres af den romanske døbefont og degnestolen fra begyndelsen af 1500-tallet.

I 1590’erne fik kirken nye kirkebænke og skriftestol.

Den barokke altertavle fra 1648 og den få år yngre prædikestol er begge udført i den kendte billedskærer Lorentz Jørgensens værksted i Holbæk. I midterfeltet ses en fremstilling af korsfæstelsen og ikke nadveren. Desuden er afbildet figurer af evangelisterne, Moses og Johannes Døberen samt englebørn med våbener for Lorentz Jørgensens mæcen, lensmanden på Dragsholm 1645-1858.

Tidligere var der i kirken et pulpitur, dvs. et galleri, som omtales 1756, men meget vel kan være ældre. Det udmærkede sig ved, at der i et af felterne var anbragt en urskive til menighedens orientering.

I 1840’erne foretog man en istandsættelse og delvis udskiftning af kirkens bænke, dog i stil med de gamle. Inventaret inklusive døbefonten blev derefter malet i 1868.

Gravminder

Gravsten

Egebjerg Kirke, gravsten.

Gravsten
Af .

På den nordlige væg i tredje fag fra øst hænger et mindesmærke fra 1695 i træ beklædt med kobber.

I sakristiet står op ad væggen en gravsten fra 1575 over en lille pige, hvis navn er udslettet af en sekundær indskrift. Gravstenen er fra den tidlige renæssance, og den er beslægtet med en række andre figursten fra 1570’erne, der er tilskrevet den såkaldte Roskilde-successors værksted.

På kirkegården findes historiske støbejernskors. Det ene er fra 1847 og står på et gravsted nord for kirken, ud for sakristiets gavl. Det andet er fra 1866 og står på et familiegravsted syd for kirken, ud for tårnet.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig