Edward Young, 1683-1765, engelsk digter. Young var en kirkens mand, hvis tidlige succes med satirer og skuespil gradvis blev overskygget af Alexander Popes. Hans egentlige gennembrud og det, han huskes for, blev det lange, religiøst-didaktiske værk The Complaint, og Night Thoughts on Life, Death and Immortality (1742-45, da. Klager eller Nattetanker om Liv, Død og Udødelighed, 1767). Digtets blankvers og melankolske betragtninger inspirerede mange (man taler ligefrem om The Graveyard School) og blev således igangsætter for tendenser, der kulminerede i den senere romantik.